Polaco » Francês

II . że PART

z, ze PREP

1. z (kierunek):

z
de
z domu

2. z (miejsce):

z tyłu

3. z (źródło):

z prasy

6. z (przyczyna):

z głodu

7. z (materiał):

z metalu

9. z (nasilenie):

10. z (powód):

11. z (razem):

z

12. z (dodatek):

z
à

15. z (cel):

z

18. z (mniej więcej):

Locuções:

ni z tego, ni z owego

ze PREP

ze → z:

Veja também: z

z, ze PREP

1. z (kierunek):

z
de
z domu

2. z (miejsce):

z tyłu

3. z (źródło):

z prasy

6. z (przyczyna):

z głodu

7. z (materiał):

z metalu

9. z (nasilenie):

10. z (powód):

11. z (razem):

z

12. z (dodatek):

z
à

15. z (cel):

z

18. z (mniej więcej):

Locuções:

ni z tego, ni z owego

Gostaria de traduzir uma frase? Então, utilize a nossa tradução de textos

Desejar acrescentar uma palavra, uma frase ou uma tradução?

Envie-nos uma nova entrada.

Página em Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文