Polaco » Alemão

Traduções para „postawić“ no dicionário Polaco » Alemão (Salte para Alemão » Polaco)

I . postawić <‑wi> [postavitɕ]

postawić perf od stawiać

II . postawić <‑wi> [postavitɕ] VERBO refl perf

2. postawić (wczuć się):

Veja também: stawiać

I . stawiać <‑ia> [stavjatɕ] VERBO trans

3. stawiać (wznosić):

II . stawiać <‑ia> [stavjatɕ] VERBO refl

1. stawiać < perf stawić> oficj (zgłaszać się):

sich akk melden

2. stawiać pot (przeciwstawiać się):

Gostaria de traduzir uma frase? Então, utilize a nossa tradução de textos

Desejar acrescentar uma palavra, uma frase ou uma tradução?

Envie-nos uma nova entrada.

Página em Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文