Polaco » Alemão

Traduções para „pisać“ no dicionário Polaco » Alemão (Salte para Alemão » Polaco)

III . pisać <pisze; perf na‑> [pisatɕ] VERBO refl

1. pisać (pisać nazwisko w określony sposób):

2. pisać (być pisanym):

co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr przysł

3. pisać pot (mieć ochotę):

auf etw akk keine Lust [o. keinen Bock pot ] haben

Gostaria de traduzir uma frase? Então, utilize a nossa tradução de textos

Desejar acrescentar uma palavra, uma frase ou uma tradução?

Envie-nos uma nova entrada.

Página em Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文