Qual é a tradução polaca de uma palavra ou frase? A minha tradução está correcta? Indique o maior contexto possível...
3 mensagens • Página 1 de 1
 
23.10.2013 18:07:10

tłumaczenie tekstu

 
por kasia2198
 
 
 
 
 
 
Mensagens: 3
Registado: 17.10.2013 18:33:12
W czasie wakacji pracowałam jako kelnerka w restauracji. O tej pracy dowiedziałam się od koleżanki. Aby tam pracować muszę być odpowiedzialna, punktualna, miła i życzliwa dla klientów. Właścicielka restauracji oraz pracownicy byli bardzo mili. Na początku zapoznali mnie z zasadami jakie tam panują. Nauczyli mnie różnych rzeczy. Atmosfera była ok. Obsługiwałam tam klientów oraz wystawiałam rachunki. Pomagałam w sporządzaniu zamówień i faktur VAT. Pieniądze, które zarobiłam przeznaczę na wakacje w Chorwacji. Mam nadzieję, ze będzie super. Resztę wakacji spędzę w domu.
 
28.11.2013 00:10:12

Re: tłumaczenie tekstu

 
por cezary2005
 
 
 
 
 
 
Mensagens: 7
Registado: 27.11.2013 22:49:56
kasia2198 Escreveu:W czasie wakacji pracowałam jako kelnerka w restauracji. O tej pracy dowiedziałam się od koleżanki. Aby tam pracować muszę być odpowiedzialna, punktualna, miła i życzliwa dla klientów. Właścicielka restauracji oraz pracownicy byli bardzo mili. Na początku zapoznali mnie z zasadami jakie tam panują. Nauczyli mnie różnych rzeczy. Atmosfera była ok. Obsługiwałam tam klientów oraz wystawiałam rachunki. Pomagałam w sporządzaniu zamówień i faktur VAT. Pieniądze, które zarobiłam przeznaczę na wakacje w Chorwacji. Mam nadzieję, ze będzie super. Resztę wakacji spędzę w domu.


W czasie wakacji pracowałam jako kelnerka w restauracji.
Während des Sommers habe ich als Kellnerin
in einem Restaurant gearbeitet.

O tej pracy dowiedziałam się od koleżanki.
Über die Arbeit habe ich von meiner Kollegin erfahren

Aby tam pracować muszę być odpowiedzialna, punktualna, miła i życzliwa dla klientów.
Um da zu arbeiten muss ich verantwortungsvoll, pünktlich, nett und freundlich zu den Kunden sein.

Właścicielka restauracji oraz pracownicy byli bardzo mili.
Die Besitzerin des Restaurants und ihre Mitarbeiterinnen waren sehr nett
Na początku zapoznali mnie z zasadami jakie tam panują.

Am Anfang haben Sie mich mit den Prinzipien der Firma bekannt gemacht.


Nauczyli mnie różnych rzeczy.
Sie haben mir viele verschiedenen Sachen beigebracht

Atmosfera była ok.

Die Atmosphäre war ok.

Obsługiwałam tam klientów oraz wystawiałam rachunki.
Ich habe dort Kunden bedient und
Rechnungen ausgestellt

Pomagałam w sporządzaniu zamówień i faktur VAT.

Ich habe bei der Erstellung von Aufträgen und der Fakturierung geholfen.

Pieniądze, które zarobiłam przeznaczę na wakacje w Chorwacji.
Das Geld, das ich dort verdient habe, verwende ich für den Urlaub in Kroatien.

Mam nadzieję, ze będzie super.
Ich hoffe, dass es super wird.

Resztę wakacji spędzę w domu.

Den Rest der Sommerferien verbringe ich zu Hause.
 
13.12.2014 11:27:39

Re: tłumaczenie tekstu

 
por kanita
 
 
 
 
 
 
Mensagens: 1
Registado: 13.12.2014 11:13:23
Bardzo Pani dziękuję za tak wielki wysiłek 300-135 dumps , serdecznie pozdrawiam.
 
 

3 mensagens • Página 1 de 1
 

Página em Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文